Restauraties

Deze website van de Jonkheid is één van de weinige moderne bezittingen van de vereniging. Andere bezittingen zijn veelal ouder en waardevol en dienen gerepareerd en gerestaureerd te worden om bruikbaar te blijven in deze tijd. Zo heeft de Jonkheid de afgelopen jaren vele grote reparaties en restauraties uitgevoerd om de continuiteit van traditionele activiteiten te waarborgen.
Denk aan:

 - dennekar (remblokken, wielen)
 - vlaggen
 - nuuj sjtiepe
 - kleren voor processie
 - kerststal verven
 - kamers
 - wc-wagen
 - etc...

Voor de dennekar en de kamers zijn speciaal aparte links op deze site gemaakt. Andere grote reparaties zijn uitgevoerd in het kader van de broonk, in samenspraak met het kerkbestuur. Onderstaande tekst beschrijft de totstandkoming van deze reparaties c.q. restauraties.

Restauratie processie-onderdelen

Toen het Jonkheidbestuur in 1987 bezig was met het aankleden van de processiebeelden vroegen enkele nieuwe bestuursleden waar de kleren van de Heilige Anna waren.
Zij kregen als antwoord dat zij maar aangekleed moest worden met wat er te vinden was. Met wat kunstgrepen werd het beeld toen voorzien van kleren, maar meteen is toen besloten dat de kerkzolder maar eens opgeruimd moest worden om te kijken of die kleren misschien nog ergens in een doos onder de rommel lagen.
Na de kermis werd toen door het Jonkheidbestuur de zolder boven de sacristie aangepakt en helemaal leeg gemaakt. Er lag zoveel troep en stro, binnengebracht door vogels, dat er de volgende dag tien zakken vuil voor de kerkdeur stonden, die bestemd waren voor de vuilniswagen. Toen de zolder helemaal schoon was, werd deze behandeld tegen de houtworm en werden de openingen tussen muur en dak dicht gemaakt met isolatie materiaal.
Daarna werd alles wat nog bruikbaar was schoongemaakt en netjes terug gelegd. Bij het schoonmaken kwamen allerhande verloren gewaande voorwerpen tevoorschijn, maar de kleren van de Heilige Anna werden niet gevonden. Omdat de kleren van het beeld van Onze Lieve Vrouwook in een slechte staat verkeerden, werd besloten om voor de twee beelden nieuwe kleren te laten maken.
Dit monnikenwerk werd uitgevoerd door Mevr. Mien Scheepers-Creusen en Mevr Tineke Mans-van Gerven. Menig vrij uurtje hebben zij hiervoor opgeofferd en zij hebben al hun kleermakerstalent aangewend. Maar het resultaat mag dan ook gezien worden.

Bij een grondige inspectie van de beelden vond het bestuur dat deze eveneens opgeknapt moesten worden. Dhr Ton Scheepers bood spontaan zijn diensten aan en restaureerde beide beelden op vakkundige wijze. 


vlnr: T.Scheepers, M.Scheepers-Creusen, T.Mans-van GervenBij het opruimen van de kerkzolders werd overigens ook nog de godslamp gevonden. Na overleg met het kerkbestuur is de godslamp geheel gerestaureerd, eveneens door de heer Ton Scheepers, en nadat ze weer op haar oude plaats in de kerk is opgehangen kan iedereen weer genieten van dit prachtige ornament.

Naderhand zijn er nog diverse beelden en andere processie-onderdelen gerestaureerd, zoals het beeld van St. Sebastianus, het beeld van St. Lambertus en de vlag van Onze Lieve Vrouw. We hadden de smaak te pakken en er is toen ook de vlag van de Jonkheid en de Hemel onder handen genomen.

Het is nu zo dat er ieder jaar bekeken wordt of er een processiegroep misschien vernieuwd moet worden of er is een ander initiatief (processiebogen, versieringen, processiepaaltjes etc...) en op deze manier blijft de processie een levend gebeuren in Mheer.

Restauratie karwielen

In 2015 bleek het hoog tijd om de voorwielen van onze dennekar aan te spannen. In de loop der tijd waren de ijzeren banden rond de houten velg los komen te zitten.